Integritetspolicy

Vi på Svahn’s Färg och jaktbod i Sunne AB värnar om din personliga integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och övriga tillämpliga dataskyddsregler.

Vi samlar in personuppgifter via vårt kontaktformulär på vår hemsida. De personuppgifter vi samlar in är namn, e-postadress och meddelande. Vi kan också använda Google reCAPTCHA för att skydda oss från spam och missbruk av vår tjänst.

Vi använder också Google Ads och Google Analytics för att samla in information om användarnas aktivitet på vår webbplats, till exempel antal besökare och sidvisningar, för att förbättra användarupplevelsen.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Vi säljer eller överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen begränsas.

Om du har frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan, och alla ändringar kommer att publiceras på vår hemsida.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.